Render here user shopping lists

Render here shopping cart details

Render here active store id in the mobile navigation

Uživatel:
nepřihlášen

Zpracování osobních údajů

Uděluji tímto společnosti MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 83051, jako správci, (dále jen „společnost MAKRO“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa pro účely provedení na webovém portálu společnosti MAKRO elektronického školení systému kritických kontrolních bodů (HACCP), vydání certifikátu o úspěšném absolvování školení systému HACCP, vytvoření příručky systému HACCP, vytvoření sanitačního plánu a realizace dalších úkonů souvisejících s výše uvedenými činnostmi (dále jen „Účel“), a to na dobu 24 měsíců ode dne zadaní mých osobních údajů. V případě každého opakovaného provedení školení uděluji tímto společnosti MAKRO souhlas ke zpracování mých osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu a pro Účel na vždy dobu dalších 24 měsíců.

Dále tímto také uděluji společnosti MAKRO souhlas se zasíláním jejích obchodních sdělení týkajících se Účelu na moji zadanou e-mailovou adresu.

Váš názor na aplikaci eHACCP

Pomozte nám zlepšovat tuto aplikaci, dejte nám vědět o tom, co je pro Vás v aplikaci nesrozumitelné, nebo co byste uvítali, aby bylo jinak?